مودم LTE/4G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485 و USB در یک سیستم موجود میباشد حداکثر سرعت انتقال دیتا برای این ترمینال 100 مگابیت میباشد این مودم دارای GNSS میباشد شما بوسیله این مودم امکان اتصال با تمام میکرو کنترل ها شامل PIC/AVR/ARM و همچنین اتصال به کامپیوتر و PLC را خواهید داشت.

مودم HSPA+/3G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485و USB در یک سیستم موجود میباشد حداکثر سرعت دیتا برای این ترمینال 14.4 مگا بیت میباشد.این مودم دارای GNSS میباشد. مودم HSPA/3G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485و USB در یک سیستم موجود میباشدحداکثر سرعت دیتا برای این ترمینال 7.2 مگا بیت میباشد.این مودم دارای GPS میباشد.

شرکت سيم کام اولين معرفي کننده ماژولها و مودم های صنعتی GSM/GPRS/EDGE/3G-HSPA/4G-LTE  درايران ميباشد. ما همچنين طراح و توليدکننده تجهيزات و سامانه هاي سنجش وکنترل از راه دور (تله متري) بر بستر ارتباط راديويي و GSM/GPRS در نسل دوم و سوم و چهارم در سطح دانش و تکنولوژي روز کشورهاي جهان اول در ایران هستيم.

مودم GPRS/2G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485و USB در یک سیستم موجود میباشد حداکثر سرعت دیتا برای این ترمینال 85 کیلو بیت میباشد. این مودم دارای Bluetooth نیز میباشد. مودم GPRS/2G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485و USB در یک سیستم موجود میباشد وحداکثر سرعت دیتا برای این ماژول 85 کیلو بیت میباشد.این مودم دارای GPS و Bluetooth نیز میباشد. مودم GPRS/2G صنغتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485 و USB در یک سیستم موجود میباشد و حداکثر سرعت دیتا برای این ماژول 85 کیلو بیت میباشد این مودم دارای GNSS میباشد.

ABOUT US

شرکت سيم کام اولين معرفي کننده ماژولها و مودم های صنعتی GSM/GPRS/EDGE/3G-HSPA/4G-LTE درايران ميباشد. ما همچنين طراح و توليدکننده تجهيزات و سامانه هاي سنجش وکنترل از راه دور (تله متري) بر بستر ارتباط راديويي و GSM/GPRS در نسل دوم و سوم و چهارم در سطح دانش و تکنولوژي روز کشورهاي جهان اول در ایران هستيم

About SIMCOM HI-TECH CO.,LTD

SIMCOM Hi-Tech Co.,Ltd , a professional cross, industry electronic products designer and manufacturer,lying in a high technology area in Tehran, Iran, was founded in 1998 ,Qualified with enormous technical strength, and engaged in multi-type international communication, SIMCOM is unceasingly exploiting and innovating,We are specializing in wireless communication, remote data transmission, low-cost instrument design, etc,Our cooperations in forms of government to company, research institutions to company and company to company makes the developing results industrialized