سیستمهای تله متری و تله کنترل بر پایه جی اس ام و ارتباط رادیویی موجود میباشد

ماژول SIM900 و بردهای کمک آموزشی برای SIM900 با پورت RS232,TTL,USB موجود میباشد.
ماژول SIM20A-B-C موجود میباشد.برد صنعتی SIM20 با 6 ورودی-خروجی دیجیتال و 2 ورودی آنالوگ و پورت RS232 موجود میباشد.
 
 

-

شرکت سيم کام اولين معرفي کننده ماژولهاي GSM/GPRS/EDGE/UMTS/3G/HSPA درايران ميباشد.
ما همچنين طراح و توليدکننده تجهيزات و سامانه هاي سنجش وکنترل از راه دور (تله متري) بر بستر ارتباط راديويي و GSM/GPRS در نسل دوم و سوم در سطح دانش و تکنولوژي روز کشورهاي جهان اول در ایران هستيم.

ما تنها نمایندگی رسمی شرکت SIMCOM از سال 2006 در ایران هستیم لطفا توجه فرمایید:

wm.sim.com/en/marketen.aspx