شرکت سيم کام اولين معرفي کننده ماژولها و مودم های صنعتی GSM/GPRS/EDGE/3G-HSPA/4G-LTE  درايران ميباشد. ما همچنين طراح و توليدکننده تجهيزات و سامانه هاي سنجش وکنترل از راه دور (تله متري) بر بستر ارتباط راديويي و GSM/GPRS در نسل دوم و سوم و چهارم در سطح دانش و تکنولوژي روز کشورهاي جهان اول در ایران هستيم.

آدرس جدید سیم کام : تهران-یوسف آباد -خ مدبر- پلاک73 -تلفن 88062435

NEW

مودم LTE/4G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485 و USB در یک سیستم موجود میباشد حداکثر سرعت انتقال دیتا برای این ترمینال 100 مگابیت میباشد این مودم دارای GNSS میباشد شما بوسیله این مودم امکان اتصال با تمام میکرو کنترل ها شامل PIC/AVR/ARM و همچنین اتصال به کامپیوتر و PLC را خواهید داشت.

مودم HSPA+/3G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485و USB در یک سیستم موجود میباشد حداکثر سرعت دیتا برای این ترمینال 14.4 مگا بیت میباشد.این مودم دارای GNSS میباشد.

مودم HSPA/3G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485و USB در یک سیستم موجود میباشدحداکثر سرعت دیتا برای این ترمینال 7.2 مگا بیت میباشد.این مودم دارای GPS میباشد.

مودم GPRS/2G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485و USB در یک سیستم موجود میباشد حداکثر سرعت دیتا برای این ترمینال 85 کیلو بیت میباشد. این مودم دارای Bluetooth نیز میباشد.

مودم  GPRS/2G صنعتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485و USB در یک سیستم موجود میباشد  وحداکثر سرعت دیتا برای این ماژول 85 کیلو بیت میباشد.این مودم دارای GPS و Bluetooth نیز میباشد.

مودم GPRS/2G صنغتی با چهار پورت TTL/RS232/RS485 و USB در یک سیستم موجود میباشد و حداکثر سرعت دیتا برای این ماژول 85 کیلو بیت میباشد این مودم دارای GNSS میباشد.